Exhibitions

Past

본문

특별기획전 <빛은 원동에서>展

전시구분 단체전 전시장소 밀알미술관
전시기간 07.19 ~ 09.27 장르 회화
참여작가 K.I.SHEBEKO 외 22인

특별기획전 <빛은 원동에서>展

참여작가

AREFIN

BABANIN

BELAUSOV

BOCHANTSEV

BOITENKO

CHOI

DZOGOLEV

FEDOTOV

FILATOV

GOLOVANOVA

GONCHARENKO

KOCHUBEI

KOVAL

KUSHNARYOV

MAKEEV

NIKITCHIK

RYBACHUK

SHEBEKO

SYOMKIN

TKACHENKO

VOLKOV 

XOLIN

XOLMOGOROVA 

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2020-07-19 16:34:56 Upcoming에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2020-10-05 09:50:52 Current에서 이동 됨]